“La Persiana” és un projecte educatiu digital que pretén donar una alternativa a les visites presencials generant un espai obert de diàleg d’acció artística entre el museu i el centre educatiu i s’estructura a partir de diverses càpsules audiovisuals en què es plantejaran diferents reptes d’accions creatives.

Cada càpsula té un plantejament singular i específic, que facilitarà la reflexió, el diàleg, l’experimentació i un canvi de mirada mitjançant propostes concretes que prioritzaran les capacitats emocionals i suggestives de l’art, a partir d’una experiència en què l’alumnat pugui aprendre i reflexionar sobre temes socials actuals a través de l’art contemporani i des d’un punt de vista crític i actiu.

“La Persiana” és, per tant, metàfora, a través d’un element que ens dona la llibertat de deixar entrar (o no) la realitat exterior, de decidir si volem obrir-nos, observar, pensar i qüestionar, o quedar-nos tancats al nostre redol. El concepte sorgeix també com una analogia entre el fet que una de les fonts de creació de les Constel·lacions de Joan Miró (1941) va ser la conjuntura política i social, però també les finestres tintades de blau durant la II Guerra Mundial a França, i, tal com Joan Miró va fer servir un moment de conflicte com una via de creació, davant la situació de crisi actual hem volgut capgirar les circumstàncies posant en marxa un projecte que generi reflexió, fomenti l’esperit crític i creador amb l’art com a element transversal així com a element directe d’aprenentatge. En definitiva, “la persiana” esdevé el nostre espai dins un edifici col·lectiu, que pot generar xarxa i connexió entre totes “les persianes” participants.

Com funciona?

“La Persiana” està concebuda com a recurs transversal al currículum escolar i s’estructura a partir de tres càpsules audiovisuals en què es plantejaran diferents reptes d’accions creatives. Cada càpsula té un plantejament singular i específic, a partir d’una paraula clau i una metodologia d’experimentació artística concreta que seran el punt de partida perquè ens retorneu la vostra pràctica artística amb un format audiovisual definit per cada grup.

Càpsula 1

En la primera càpsula us proposam realitzar una acció artística, individual o col·lectiva, a partir de la paraula clau “bombolla”. Els i les alumnes hauran d’investigar, reflexionar i treballar al voltant d’aquest terme i, posteriorment, escollir un espai on poder desenvolupar i enregistrar audiovisualment una acció (corporal, verbal, musical, pictòrica...) que es vinculi i/o dialogui amb la paraula clau que us hem llançat.

Càpsula 2

En la segona càpsula us proposam realitzar “interferències” a l’espai a través d’intervencions artístiques, en format estampa damunt suports diversos, a diferents indrets que poden ser del vostre centre i/o del vostre barri. Els i les alumnes hauran d’escollir aquests espais a partir de la realització d’una feina prèvia per a aproximar-s’hi i, posteriorment, crear paraules, frases i/o imatges amb metàfores visuals, elements que hi vulguin destacar, qüestionant quelcom, fent reflexions o proposant accions, etc. que estiguin relacionades de forma directa amb el mateix espai intervingut.

Per a qui: alumnes d’ESO, batxillerat, cicles formatius i universitat

Quan: curs escolar 2022-2023

Durada: a concretar amb l’equip educatiu del museu

Nombre de participants:1 grup classe

Com: entorn virtual

Idioma: català