Mon&Marcel presenten el primer volum del llibre disc ‘POEMilla’ en el Tancó de Can Curt