La Doctora Maribel Ripoll, ens explicarà com a “Un home de combat”, Francesc de B. Moll etiquetava de «lul·lista sentimental» el seu mentor, Antoni M. Alcover. L’anàlisi bibliogràfica, especialment del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, demostra que sense el coratge i l’empenta del canonge manacorí, ni l’edició de l’obra de Ramon Llull ni la connexió del lul·lisme illenc amb la intel·lectualitat europea haurien estat possibles.