Resum del curs

Amb aquest curs el nivell aproximat a un A1.2 l'alumne serà capaç de comprendre frases i expresions bàsiques d'ús freqüents relacionades amb àrees d'experiència que li son especialment rellevants

Con este curso de nivel aproximado a un A1.2 el alumno será capaz de comprender frases y expresiones bàsiques de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes.

A qui va dirigit

Prioritàriament persones en edat laboral, residents en el municipi de Palma en situació d'atur, amb un nivell similar a A1.1 de alemany

Prioritariamente personas en edad laboral, residentes en el municipio de Palma en situación de desempleo, con un nivel similar a A1.1 de alemán

Imparteix: Christian Giesa