Este es el listado de todas las candidaturas que se presentan a la alcaldía de Porreres en las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023.

MÉS PER MALLORCA (MÉS)
 1. SEBASTIÀ LLITERES LLITERES
 2. MARTA ESCODA TROBAT
 3. BARTOMEU GARÍ SALLERAS
 4. MARIA VAQUER VIEDMA
 5. ANTONIO SASTRE BAUÇÀ
 6. ANTÒNIA MARIA AMENGUAL SALLERAS
 7. FÈLIX AMENGUAL BARCELÓ
 8. AIXA LEIVA JULIÀ
 9. BALTASAR FERRER BALLESTER
 10. BÀRBARA CORTÉS SEGURA
 11. MARIA DELS ANGELS DOMÍNGUEZ BARCELÓ
 12. BARTOMEU SASTRE MARTORELL
 13. MARIA ROSA JUAN MOLL
 14. Suplentes
 15. BARTOMEU BARCELÓ OLIVER
 16. XISCA MARIA JULIÀ MÓRA
 17. MIQUEL GRIMALT MELIÀ "DE CAN FOSSÀ"
 18. ROSA ROTGER FONT
 19. ANTONI MANUEL GORRIAS DURAN
 20. MARÍ NADAL CARME
 21. MAYA BARRANTES EMILIO
 22. MARIA JUAN ORELL "DE CA NA LLUÏSSONA"
 23. MIQUEL MORLÀ VICENÇ
 24. JOANA MORA CERDÀ
PARTIDO POPULAR PP
 1. MARIA AGNÈS SAMPOL SABATER
 2. JOAN OBRADOR GORNALS
 3. MARÍA BLANCO SORELL
 4. RAFAEL MESQUIDA BELTRÁN
 5. MIREIA CARDELL SAGRERAS
 6. MATEO SUÑER SERVERA
 7. MARÍA RAMOS GÓMEZ
 8. ANTONI MESQUIDA MARTORELL
 9. TERESA JULIÀ JULIÀ
 10. JOAN MORA ROSSELLÓ
 11. ANDREA NÚÑEZ PÉREZ
 12. CATALINA GORNALS PEDREGOSA
 13. MATEU NADAL NICOLAU
 14. Suplentes
 15. FRANCISCO JAVIER FELIU ROMÁN
 16. MIREIA ESCUDERO TABERNER
 17. MIGUEL SAGRERAS PICORNELL
 18. MATEO VENY FERRER
 19. FRANCISCA PALERM GORNALS
EL PI PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
 1. FRANCISCA MORA VENY
 2. ANTONI SASTRE VANRELL
 3. JAUME MARTORELL MESQUIDA
 4. MARIA ANTÒNIA MELIÀ SAMPOL
 5. POL SALLERAS PLA
 6. MARIA ANTÒNIA VENY SERRA
 7. GABRIEL MESQUIDA VENY
 8. CATALINA GARAU SITJAR
 9. BERNAT BARON FRESNEDA
 10. MIQUELA BORDOY OBRADOR
 11. BARTOMEU MORA MULET
 12. FRANCISCA MARIA BENNASSAR GELABERT
 13. JUAN NICOLAU SALLERAS
 14. Suplentes
 15. MARIA ANTÒNIA POU VAQUER
 16. ADRIÁN ARAGUNDE SALOM
 17. ARIADNA GIL CAMPOS
 18. MARC PRIETO GORNALS
 19. MARGALIDA PALERM MELIÀ
 20. MIQUEL AGUILÓ FUSTER
 21. ANTÒNIA ROSSELLÓ TOMÁS
 22. JUAN MATEO MATAS SANCHO
 23. MARGARITA MELIÀ MORA
 24. GASPAR MORA MULET
PARTIDO SOCIALISTA PSIB PSOE
 1. MIGUEL ANGEL VENY MESTRE
 2. MARIELA DE JESUS RUIZ MEZA (Independiente)
 3. JOANA MARIA FERNANDEZ VALCANERAS (Independiente)
 4. BARTOLOME MORA ORDOÑEZ
 5. ELENA RODRIGUEZ BERMEJO (Independiente)
 6. CRISTINA CERDA PEDROCHE (Independiente)
 7. JUAN GELABERT MESTRE (Independiente)
 8. VERONICA KARINA BURGOS MINUCHE (Independiente)
 9. LLORENÇ GRIMALT VENY (Independiente)
 10. YUDELKA DEL ROSARIO ALMONIE RODRIGUEZ (Independiente)
 11. JUAN SERRANO RUEDA (Independiente)
 12. JUANA ANA ABRAHAM DOMINGUEZ
 13. JAVIER PONCE MORA (Independiente)