Davant els fets ocorreguts arran de la retirada del monument als “caiguts” a la vila de Son Servera, volem puntualitzar algunes qüestions a fi d’evitar males interpretacions per

tal que d’una vegada s’acabi aquesta confrontació:

Les declaracions del bisbe Sebastià Taltavull, i del rector de Son Servera, Mn. Jaume Mercant, exposades en diferents situacions, no han qüestionat en cap moment el

compliment de la llei de Memòria històrica, sinó la forma com es tractaren els símbols religiosos que ja es trobaven descontextualitzats. En cap moment era

voluntat seva entrar en consideracions ni judicis de caire polític o ideològic. La qüestió era senzillament de sensibilitat religiosa i de respecte. Així es va manifestar

a les autoritats civils corresponents i, concretament a la visita que el bisbe va fer immediatament a la batlessa de Son Servera.

Totes les converses mantingudes pel Bisbe amb les persones directament afectades formen part de l’àmbit privat, corrent el perill de ser mal interpretades si s’extreuen

d’aquest àmbit, sobretot quan s’han publicat articles a la premsa i escrits a les xarxes socials que fereixen directament la dignitat de la persona i que la judiquen fora de

context. La seva voluntat des del mateix inici fou la de clarificar la situació i defensar la persona de Mn. Jaume Mercant davant les acusacions rebudes, i al mateix temps,

a través del diàleg, poder arribar a una veritable entesa amb totes les parts i posar les coses al seu lloc. Tota comunicació, si és vertaderament humana, ens ha d’apropar, mai distanciar.

Son Servera retira por sorpresa el monumento franquista de la Cruz de los Caídos

Son Servera retira por sorpresa el monumento franquista de la Cruz de los Caídos B. Capó

Més encara, Mn. Jaume Mercant ha demostrat en aquests anys de ministeri sacerdotal al front de les parròquies de Son Servera, St. Llorenç i Son Carrió, a ell

encomanades, ser un pastor diligent i entregat a les seves comunitats cristianes. Aquest fet ha quedat demostrat en moltes i diverses ocasions, tant en els moments

més festius i alegres en els pobles als quals serveix, com en els més dolorosos que per desgràcia han hagut de viure, especialment en ocasió de les torrentades de

Llevant, on en cos i ànima, com a rector al servei de tots, s’hi va donar del tot, fent de la parròquia un espai d’acollida i ajuda als qui més ho necessitaven. Per això, el

Bisbe li manifesta, com sempre ha estat, la seva plena confiança, la qual s’ha anat demostrant fins a dia d’avui. És desig unànime deixar tancada aquesta qüestió i

tractar de construir junts, per damunt d’ideologies i creences, i sobretot amb gestos de pau, una convivència digna de tots.