Ajudau-me sant Antoni,

i també sant Sebastià,

pel dos mil denou passar

i que el vint més bé consoni,

que l'esperança retroni

dins el cor dels mallorquins;

que sapiguem collir els brins

de la llengua i la cultura;

feis-nos agafar l'altura

que reservam cor endins.

Va ser contra tot pronòstic,

però el Mallorca a primera!

Semblava una quimera

no feren bé el diagnòstic,

hi havia qualcú agnòstic

que no ho veia gaire clar

perquè en tres anys va pujar

des del fons fins ben a dalt;

com que fou gros aquell salt

era lògic desconfiar.

El Balears va estar a punt

de pujar a Segona A,

un somni que va durar

fins just al darrer ripunt,

tots feren un gran conjunt

jugant a Son Malferit

un camp que molt bé han fruït

també amb Manix Mandiola:

ell ha estat la corriola

de tots els fruits que han collit.

Rafa Nadal número u

és el millor esportista

i amb les noces de revista

s'ha mostrat molt més segur;

ha tractat de no ningú

el batle de Manacor

per defensar amb bon to

els interessos del poble;

vós heu demostrat ser noble

i parlau amb seny i cor.

En Lorenzo es retira

de la competició,

ha estat un gran campió

amb la moto al punt de mira;

a pics n'ha fet una fira,

mai xerrant en mallorquí,

no sé si se sent d'aquí,

però una llegenda es guanya

si no troba que és estranya

la llengua que el conferí.

Aquí hi hagué eleccions,

al Consell, també al Govern,

i als Ajuntaments, és cert,

amb les mateixes cançons;

l'esquerra amb bones raons

guanyà, i mana per tot,

i la dreta ben capcot

tornà fer els ous en terra

engrescats en una guerra

sense avenir-se en cap mot.

N'Hila, a l'Ajuntament,

al Consell, na Cladera,

n'Armengol és la primera

d'un Govern ben convergent,

i MÉS ha quedat absent

d'ocupar els primers llocs;

vots, en tragueren més pocs,

en Noguera i n'Ensenyat

amb el cap ben acotat

just poden fer alguns retocs.

Uns directors generals

que han vengut de molt enfora

protesten a tota hora

que amb el sou no fan cabals;

que tornin als seus casals,

mala gent desagraïda,

molts amb manco fan la vida;

ja es diu: de fora vendran

i de ca teva et trauran

i encara et posaran brida.

I a Madrid altra vegada

també haguérem de votar,

no varen saber pactar

i van patir una baixada

per fer una collonada

daren força als franquistes

a polítics extremistes

que no van de democràcia:

són una trista fal·làcia

tot d'idees dogmatistes.

Una sentència injusta

feta en contra del Procés

va refermar encara més

que tenen molt poca fusta,

que tot el que a ells disgusta,

com voler més democràcia,

per ells és una fal·làcia,

com tenir presos polítics...

cal ésser un poc més crítics

i no viure en la desgràcia.

Europa ha dit que era injust,

ho diuen els Drets Humans,

raonaments inhumans

que han causat un gran disgust,

però això ja és molt vetust,

com l'"a por ellos" actual,

a molts ens ha fet gran mal

que no es respectin els drets

i que tirin tants coets

per no fer mai més cabal.

La Gran Bretanya se'n va

d'Europa comunitària

a qui veuen com un pària

i no el volen suportar,

la lliura es vol defensar,

també els seus interessos,

volen els millors progressos

i fer-se lliures d'Europa:

el seu tarannà s'apropa

a gaudir d'altres processos.

Mallorca és sols una illa

que viu massa del turisme,

i a pics causa un abisme

davant tan forta cruïlla,

però el futur ara perilla

i ningú pot quedar estàtic

per tothom pot ser traumàtic

si no hi posam més esment:

el Sol ara és més calent

per mor del canvi climàtic.

Tomàs Cook feu fallida,

Air Europa es va vendre;

Son Dureta va reprendre

un nou procés de per vida;

una ciutat ben lluïda,

i el subsòl plaça Major,

què en farà Cort, no ho sé no;

la Ciutat amb massa fum,

massa pics sembla can Bum

amb tanta pol·lució.

També hem perdut

massa dones víctimes

del terrorismed'un

trist malèfic masclisme

que les mata dalt les trones;

quan l'ésser humà destrones

de dintre surt l'animal

i només pensa a fer mal

talment bèsti' desbocada,

igual d'aquella manada

mai condemnada com cal.

Els Glosadors de Mallorca

han fet un nou horitzó,

orgull de ser glosador

amb un mot que l'enginy torca;

no volen la terra eixorca,

ni cap testa acotada:

volen la vida somiada

plena de seny i cultura,

i retorni per ventura

la llibertat anhelada.

Vos deman sant Sebastià

que ens guardeu de tot perill,

feis el món molt més senzill

i dau-nos pa per menjar;

feis que ens puguin governar

persones capacitades,

les honestes i honrades,

amb seny i molta cultura,

sols així sembla segura

l'estima a festes nostrades.