Notícia ben històrica

la, en aquests dies, rebuda.

Per ningú no resta muda

la Menorca talaiòtica.

Patrimoni mundial,

perquè la UNESCO ho ha dit.

Ha ressonat com un crit

gojós i emocional.

Menorquins, enhorabona!

tot pel reconeixement:

el premi del vostre esment

que amb gran èxit es corona.

Testimonis del passat

jalonen l’estimada illa.

De forma no gens senzilla

el gran tresor heu conservat.

La cullerada de mel

per als nostres governants.

Mes, exigim uns «bergants»

ben dignes d’entrar en el cel...

Des d’ara, encara molt més,

del bé cal tenir-ne cura,

perquè duri la ventura

ben lliure de tot estrès.

Prenguem exemple a Mallorca

del gran esdeveniment

i que sàpiga la gent

que l’oblit l’avior corca.

La història ha de ser lliçó

en un poble responsable

i en un indret més amable

on s’hi visqui molt millor.