Amb versos expressar vull

fer encertat resum petit

i demanar a tot partit

diligència i bon ull.

Anomenant els problemes,

no es pot esser original

però, al moment actual,

parlem-ne de tots els temes.

Comencem per la salut,

on hi ha molt per millorar,

perquè ens cansam d’esperar,

de promptes remeis, l’ajut.

Raonant sobre ensenyança,

bé s’hi «encalenteix» la gent.

La desitja eficient

en un país de bonança.

Són la llengua i la cultura

el nostre preuat tresor,

portem-les a dins el cor

juntament amb la natura.

Patim el monocultiu

d’aclaparador turisme.

Necessitam pragmatisme

per seguir sent poble viu. 

Recordem que l’habitatge,

tan costós avui en dia,

ja és quasi bé una utopia:

actuem amb més coratge.

A ca nostra, amb moltes sobres,

s’hauria d’erradicar

la plaga que tenim ja

de tants de ciutadans pobres.

Diputats i regidors:

sigau persones honrades

sempre i no sols de vegades,

conquistant nostres «amors».

Les peticions aquestes

assumibles totes són

al petit racó de món

tan sovint replè de festes...