La Ayusa Báleà te la santa barra de dir que ella està per la Sanitat i no per la llengua. No serà per impertinent i mestresseta. Igual llavors Armengol piquito de oro. S’imaginen que els toqués metge polonès que no sabés castellà. Pot ser els confon còlic amb apendicitis com ens passa amb un metge foraster quan érem al·lots i quasi ens mata. I li explicàvem be i en Castellano¡. No juguin amb aquestes coses senyores. Per llei tenim dret a ser atesos en nostra llengua i aquesta salva vides. Ara han inventat uns auriculars que tradueixen automàticament el que et parlen en 40 idiomes i llavors tu (sols hi ha una passa) pel micro podràs parlar amb ta llengua i sortirà la que vulguis. Tot seria ideal pels metges forasters. Pot ser estarien tan empegueits de dur auriculars que aprendrien mallorquí i tot amb tal de deixar- les a vostès en ridícul. Per variar.