Lamentablement no soc un cas únic i no m ‘agrada queixar-me sense motius.

La meva mare fa 20 anys exactament que li varen diagnosticar una demència és igual el tipus (alzheimer, parkinson, deméncia de pick) i varen evaluar el seu grau de discapacitat amb un 83% amb els anys el seu estat ha anat deteriorant-se, i ara ha arribat el moment que necessita assistència domiciliària, hem acudit al departament de dependència corresponent i hem sol·licitat ajuda per la neteja diària tant el matí com el cap vespre. El treballador social que ens va ser assignat des de la Fundació Balear Atenció a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears va venir a casa per fer l’evaluació de les necessitats de la meva mare i ara passats un parell de mesos de la nostra sol·licitud seguim sense rebre cap ajuda, la resposta és la manca de personal de l’empresa que dona el servei.

Mentre passen els dies esperant l’ajuda, a casa tots feim el que podem per ajudar a la mare, anam a fer feina i el poc temps que ens queda lliure ho passem amb la nostra família, els malalts dependents no entenen de dies festius ni de cap de setmanes i tampoc de vacances.

Des d’aquí deman a la Senyora Presidenta del Govern Balear i Senyora Conselleria d’Afers Socials que dotin de més doblers aquest departament per poder donar ajudes a les moltes famílies que es troben amb un cas semblant al nostre.

És molt fàcil trobar doblers quan volen, basta veure l’ajuda que varen donar a certa entitat esportiva o a cert esdeveniment musical… No em facin creure que no tenen doblers, perquè els ciutadans no som beneits.

Esperem que l’ajuda sol·licitada no arribi massa tard, perquè ara just em queda demanar que un dia la mare tanqui els ulls i no es desperti més.