Ja tenim competències de Costes. Ja tenim més mal de caps. De veritat algú pensa quese tomaran piscines PJotas?. I quan comandi ultra dreta jauja- màfia a la mallorquina?. Idò abans de que això passi ja tenim proposta per posar a prova fins on el Govern pot i està disposat a arribar. Se disseny i s’executi de bones a primeres i amb energia un bon camí de cavalls. Seria bona! En nostres investigacions hem trescat el litoral de Mallorca més d’una vegada i de manera sistemàtica. Per on se podia passar i per on no se podia, que per llei és per en lloc. I sense delinquir i sempre en espai públic, ens hem trobat de tot. Murs de dos metres, parets, concertines i reixes, dobbermans (cans) i guardes de in- seguretat, fusells, piscines, solariums, pardals i pardalariums, hotels d’estraperlo, discoteques, can tot models i aspirants a bobo- arxiducs, búnkers de mafiosos, infra- habitatges i coves satàniques, ballemans i mamal·lufs i fins i tot puticlubs. A que Costes no és capaç de dissenyar un camí públic que volti arreu aquest litoral, com per Menorca, arregli aquests desgavells i sols respecti zones de cria vulnerables? Posin messions. Ni amb el Conseller Mir, per a nosaltres el millor amb diferència, és això possible avui.