A les Balears tenim

problemes de fa molts d’anys

productors de massa danys

però, mai no ens en sortim.

Són de cada temporada

la dels mesos de l’estiu.

És quan tota cuca viu

més o manco conformada.

Naturalment, sols parlam

d’aquest tan nostrat turisme,

perquè amb el seu magnetisme

sembla que allunyi la fam.

Però, després ve l’hivern,

uns mesos mals de passar,

que a moltes persones fa

que els sembli ja quasi etern.

Sempre hi ha discussions

referents a aquest problema,

mes, resulta que el dit tema

té impossibles solucions.

Des que gaudim de memòria,

d’això se’n parla cada any.

Molts hi posen tot l’afany

sens modificar la història.

Amb noves tecnologies

i treballs engrescadors

tal volta els emprenedors

millorarien els dies.

Entre tots haurem d’empènyer

per fer de la terra nostra 

un lloc com a bona mostra

de què hem deixat l’espardenya...