Després d’haver assistit a tres de las teves presentacions del teu llibre i finalitzada la seva lectura, m’ha portat a retrotreure’m en el temps i recordar multiples vivencies personals. 

El teu llibre, molt detallat i ben documentat, porta a la meva memoria dates i fotos fins a la teva edad de 10 anys, sens dubte, aquí el destí va marcà la relació entre la teva vida i la meva amb el teu ingrés al Seminari. 

El teu llibre relata l’enorme obra religiosa, política i social que has realitzat i tot això amb l’unic afany de servei públic i al més desafavorits. 

I llegint el contingut de l’ultim parraf de Pere Joan Amengual del teu llibre i com tothom que et coneix ja sap, pero com a germà, vull afirmà i afirmo devant qui sigui que: «has estat, ets i seràs una persona íntegra, honesta, conseqüent sempre amb el que penses, cristià coherent amb les teves idees». Ben content i honrat estic de ser el teu germà. 

I que dir dels «amics que diuen la seva sobre a Cil» en el teu llibre : a alguns conec personalment, la cual cosa ha estat un gran honor per a mí. I juntament amb els que no apareixen, que son molts i segur que bons, es el que reps per la teva manera de ser, pensar i actuar, estiguin o no d’acord amb tú. 

A nivell individual penso que tota persona que guiï els seus passos a la vida amb honradesa i honestadad mereix la meva consideració. 

Tú em mereixes la meva consideració, estima i admiració. 

El teu germà, Jaume.