Es cert el que diu Torra de que el mallorquins tenim més motius que els catalans per a voler ser independents?. Per suposat que una illa com Mallorca pot ser independent (de fet ho hem estat) i nostre PIB seria com el d’Andorra o Luxemburg. La Suïssa de la mediterrània. Per suposat també que a una illa com Mallorca li sol durar poc la independència, per motius obvis. Qualsevol potència veu nostra posició estratègica i tot visitant capta nostre potencial (i de molt abans del turisme) i a l’hora el bo de fer que és conquerir- nos. 

Mallorca te molt difícil defensa en front una Potència forana. Com Catalunya, no tindria cap problema per ser independent dins Europa, però no ens deixarien tranquils molt de temps. I ser independent tampoc vol dir sovint estar millor. Sempre hem de cercar protecció. Nostres padrins i des dels 1523 cap aquí tenien ben apresa la lliçó a força de rebre. Feien bona cara als forasters però llavors anaven a la seva bolla. Amb el de fora feien es coió. Aquí comandava es Cacic de torn i per avall. Com Sicília. Ben igual. 

Avui i amb el turisme som internacionals i més Europa que la resta d’Europa però som depenents de tot. Més que fa 300anys. Encara que ens donessin la Independència i els doblers aquí se quedessin, tanmateix només els veuríem passar als duros. Que podem tractar amb Europa de tu a tu sense tenir per enmig altre Estado que res ens aporta, sols ens espolia i ni tan sols ens coneix ni ens vol conèixer ni ens respecte? Postura interessant per explorar. Amb tot la Europa de veritat som noltros. El que molta gent aquí diu Europa tampoc es la panacea. Per a pensar- s’ho tot. I per suposat Sr. Torra, i amb tots els respectes, per a nosaltres Catalunya és igual que España. Mateixos cans amb distints collars.