El personal, empipat

amb aquesta calorada,

es queixa cada vegada

de què el clima s’ha passat.

Cada any sol esser el mateix,

segons opinen alguns:

ja tornam a ser dilluns

sense alleugerar aquest feix.

Passen dies i setmanes, 

mes, la calor mai no afluixa.

Podem pensar en qualque bruixa

que d’emprenyar es mor de ganes.

Hi ha moltes d’opinions,

sobretot, dels científics.

Diuen que són uns temps crítics 

per molt nombroses raons.

Sembla que el canvi climàtic,

de moment, ja és per aquí

i que no en podrem sortir

per cap mètode automàtic.

Les altes temperatures

ens són perjudicials.

La causa de molts de mals

i de l’augment de factures...

Qualque cosa haurem de fer

per evitar tants de focs:

per exemple, tenir els llocs

molt més nets, portant-nos bé.

Hem de seguir els bons consells

que donen els grans experts.

Vivint sempre ben desperts

posant-hi tots els remeis