El Col·lectiu de Dones de Llevant, malgrat no siguem ciutadanes de Palma, volem manifestar públicament el nostre suport a la regidora de l’ajuntament d’aquesta ciutat, Neus Truyol Caimari, perquè coneixem la seva feina com a política i sempre l’hem vista com una dona dedicada amb intensitat a construir formes de vida més justes, dignes i igualitàries, intentant traduir-ho en polítiques concretes.

Que una persona com ella estigui acusada d’un delicte mediambiental, ho trobem, a més de injust i preocupant, una greu disfunció del sistema penal que, amb actuacions com aquesta, corre el risc de quedar deslegitimat pel missatge que dona a la societat.