Al Plenari de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí es va aprovar el passat 9 de novembre una modificació de la normativa urbanística que afecta grans extensions de terreny: al vial per una banda i a Ca n’Andria (Sa Voltadora) per una altra. El vot d’Alternativa va ser l’únic en contra d’aquesta aprovació per uns motius que consideram sobradament justificats:

La modificació aprovada confirma com a urbans uns 80.000 m2 de terrenys al costat del casc urbà, amb capacitat per acollir uns 1.000 nous habitants a un poble que ja en té devers 7.500 i moltes insuficiències quant a infraestructures i serveis. Implicarà més consum d’aigua, d’energia, més generació de residus, més trànsit rodat, més demanda de places escolars, d’atenció sanitària i social, d’ordre públic, neteja viària i altres serveis.

L’equip de govern ha defensat i aprovat la modificació al·legant una gran disminució de l’edificabilitat a les dues àrees modificades, els problemes que aquests terrenys generen en la seva situació actual, i el batle parla concretament d’ «acabar el poble».

Per molts de problemes que poguessin suposar aquests terrenys sense edificar, el que si és cert és que «acabant» el poble es crearà un problema molt major amb un creixement que ni Santa Maria ni Mallorca poden assumir com a inevitable. Els problemes que puguin existir actualment als terrenys que seran urbanitzats es mouran inevitablement cap a altres terrenys. Més que acabar el poble pensam que allò que farem serà acabar amb el poble definitivament.

Certament la modificació suposa una notable disminució de l’edificabilitat si ho comparam amb la situació anterior. Però en aquesta comparació s’obvia un element fonamental: D’acord amb la legislació vigent, i concretament amb el Decret Llei 9/2020 que ha impulsat aquesta modificació, existia la possibilitat de passar les dues unitats d’actuació senceres a sòl rústic, sense entrebancs legals ni indemnitzacions inassumibles.

És a dir, el dilema real no és entre la situació anterior i la modificació aprovada (totes dues amb edificabilitat), sinó entre mantenir terrenys urbans o passar-los a rústic, entre permetre 1.000 habitants més (o els que siguin) o no permetre cap nou habitatge a Ca n’Andria i és vial.

Existia una oportunitat única per frenar un creixement urbà inassumible i descartar aquestes dues grans extensions com a àrees urbanes, però s’ha optat per mantenir-ne la major part en comptes de retallar el creixement el màxim possible: més carrers, més finques de pisos, més gent.

Alternativa per Santa Maria s’adhereix a les denuncies realitzades per les organitzacions ecologistes GOB i Terra Ferida amb l’objectiu d’aturar aquest desbarat urbanístic.

En un temps on les preocupacions mediambientals, la demanda social d’aturar el creixement, fins i tot de decreixement, són cada dia més fortes i exteses entre la població i molt especialment a Mallorca, l’equip de govern municipal (MÉS+PSOE) ha optat per la via justament contrària. Una oportunitat única perduda. Una més.