El món rural és harmònic, una forma afable de viure. Un món on s’aprofiten tots els recursos. Un món sostenible. Durant el segle passat i en les dècades de l’actual, hem oblidat que existeix l’harmonia; que és possible viure en els nostres temps optimitzant els nostres recursos. L’Economia Circular tracta d’això.

El mes de novembre passat, en un acte que va tenir lloc a l’hotel Garden Platja de Muro, AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, va lliurar a l’empresa Garden Hotels el certificat d’Estratègia d’Economia Circular, sent Garden Hotels la primera empresa hotelera a Espanya a rebre aquest títol.

Es tracta de transformar l’Economia Líneal, en la qual els recursos s’utilitzen i es rebutgen, en Economia Circular, en la qual s’optimitzen i es reutilitzen. Optimitzar, reutilitzar, reciclar!, aquests són els tres eixos en els quals s’assenta l’Economia Circular.

AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, va lliurar a l’empresa Garden Hotels el certificat d’Estratègia d’Economia Circular, sent Garden Hotels la primera empresa hotelera a Espanya a rebre aquest títol

Garden Hotels, aplica als seus hotels aquests principis bàsics de sostenibilitat, fent costat a la producció ecològica de la nostra ramaderia, optimitzant la funcionalitat dels seus hotels, comprant productes autòctons.

El ‘Me ecologic’, per exemple. Una iniciativa de gran abast i d’èxit, que permet augmentar la renda del productor creant un producte de gran qualitat molt benvolgut pel consumidor. Aquesta iniciativa es complementa amb la creació d’una planta de compost amb els residus orgànics dels hotels, aquest compost torna a la terra i es tanca el cercle.

Es tracta de conjugar modernitat amb creativitat, aplicar els avanços tecnològics i de gestió creant sinergies que permetin desenvolupar el sector agrari de l’illa cap a paràmetres de sostenibilitat tant ecològics i mediambientals com a econòmics. El pagés ha d’obtenir beneficis perquè la seva activitat perduri i això s’aconseguirà cuidant el nostre entorn, creant un producte de qualitat i una xarxa comercial. Mallorca hauria de convertir-se en un ‘hub’ ecològic, un referent mundial en producció ecològica. Per a això és necessari que les institucions públiques, com bé va dir Catalina Cladera Presidenta del Consell de Mallorca, donin suport a iniciatives com la desenvolupada per l’empresa Garden Hotels.

Ha estat un honor per a MANJARIA poder guardonar en els Premis d’aquest any 2021 a una empresa com Garden Hotels que està tan involucrada en la defensa de les riqueses del nostre territori i des d’aquestes línies els animem a que siguin perseverants.