Chiavette Consort

Les Germanies, música duna revolta

Chiavette Consort es dedica a la interpretació històrica del repertori antic fent servir instruments d’època. La figura i formació del músic del Renaixement i del Barroc han estat una de les inspiracions per a la formació del grup. Als seus programes es posa en pràctica la capacitat de tocar més d’un instrument, utilitzar la veu i canviar de rol dins el conjunt de manera flexible i segons les necessitats del repertori. L’origen de l’agrupació té lloc als Països Baixos, on tots els membres són molt actius musicalment.

El 500 aniversari de Les Germanies no ha passat desapercebut per a l’ensemble, qui dedica el seu programa a aquest esdeveniment, amb una selecció de bones peces, que cerquen un missatge, una història a contar, un fil conductor que farà que el seu concert sigui una experiència profunda i significativa.

PROGRAMA

CONTEXT

Pavana La Bataille Tielman Susato (1510-c.1570)

Mille regretz Tielman Susato (1510-c.1570)

GESTANT LA REVOLUCIÓ

Harto de tanta porfía Anònim (s. XV)

Sinfonia decima Salomone Rossi (1570-1630)

Fuggi, fuggi, fuggi Anònim (S.XVI)

La mala vecchia - Il stocco Francesco Bendusi (?-1553)

Vecchie letrose Adrian Willaert (c.1460-c.1504)

Battaglia Samuel Scheidt (1587-1654)

LES DONES

De che te pasci amore Johannes Ghiselin (1455-.1511)

Aria de la Battalia Heinrich Ignaz Biber (1644-1704)

Sosieguen, descansen Sebastián Durón (1660-1716)

Gallarda Andrea Falconieri (1585-1656)

LA BATALLA

L’homme Arme Cançó renaixentista

La guerra Mateu Fletxa “el Vell” (1481-1553)

Tiento Batalla Imperial Johann Caspar Kerll (1627-1693)

LAMENT

Duélete de mí, señora Juan Vásquez (1500-1560)

Passacaglia Biagio Marini (1594-1663)

ESPERANÇA

Fortunata: Nasci, pati, mori Ludwig Senfl (1486-1543)

Intèrprets

Marta Jiménez Vega, violí barroc i viola barroca

Valerio Latartara, violí barroc i viola barroca

Santiago Rodríguez, violí barroc i viola barroca

Marc Alomar, cello barroc

Jaume Compte, percussió