Missa solemne cantada a càrrec del cor de Sant Ferran