La cantant calba, es una crítica a la quotidianitat, a la falta de comunicació d'uns personatges que són pràcticament incapaços de relacionar-se amb efecte.

Autor: Eugène Ionesco

Direcció: Moli Quetglas

Intèrprets:

Ernest Pizà

Aloma Bosch

Martí Riera

Lluïsa Oliver

Caterina Adrover

Caterina Caldentey

Elisabet Rado